TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aruvalla küla, Taevasmaa veevärk
Aadressid
  • Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Taevasmaa Tulundusühistu
Aadress
Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond, 75302 Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 5022113
Veebiaadress
E-post
eve1008@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l 1 100
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Naatrium mg/l 12.2 200
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Plii µg/l 0.1 10
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 7 250
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 392 2500
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Kloriid mg/l 14 250
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Nitrit mg/l 0.020 0.5
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 25 200
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Nitraat mg/l 0.83 50
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Boor mg/l 0.184 1.0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Vask mg/l 0.003 2.0
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 8.4 50
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.43 1.5
9 aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <4.0 200
21 september 2018 Lilleoru Põhikool Taevasmaa tee 2, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 61 200
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
9 mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
9 mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 502 2500
9 mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
9 mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 511 2500
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 63 200
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
9 mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 110 ebaloomulike muutusteta
9 mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 256 ebaloomulike muutusteta
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 107 ebaloomulike muutusteta
13 aprill 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0