TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Suure-Jaani paisjärv
Aadress
Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Veekogu liik
järv
Veekogu nimi
Suure-Jaani paisjärv
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Põhja-Sakala Vallavalitsus
Aadress
Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Telefon
+372 4355444
Veebiaadress
E-post
pohja-sakala@pohja-sakala.ee
Lisainfo
Kvaliteediklass
 

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
3 proovivõttu
11 august 2020 Suure-Jaani paisjärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml 170 Halb veekvaliteet 100
11 august 2020 Suure-Jaani paisjärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 128 Väga hea veekvaliteet 1000
9 juuli 2020 Suure-Jaani paisjärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml 50 Väga hea veekvaliteet 100
9 juuli 2020 Suure-Jaani paisjärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 17 Väga hea veekvaliteet 1000
16 juuni 2020 Suure-Jaani paisjärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 100
16 juuni 2020 Suure-Jaani paisjärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000