TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Hellenurme küla ühisveevärk
Aadressid
  • Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
9 proovivõttu
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.6
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
29 november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 344 2500
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 13 50
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1 10
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1 20
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.2 10
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l <0.1 10
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
2 november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.001 2.0
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 12 50
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 30 200
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
15 november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 juuni 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 420 2500
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 3.4 200
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.8 250
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 2.8 250
25 november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 711 2500
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 10 50
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
13 november 2014 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 11 50
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 november 2013 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 504 2500
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Bentasoon µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Klopüraliid µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Dikamba µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Etofumesaat µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Fluroksüpüür µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond MCPA µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond MCPB µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond MCPP-p µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond 2,4-D µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Propikonasool µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Tsüanasiin µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Metüül-metsulfuroon µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Pendimetaliin µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Prokloraas µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Tebukonasool µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Triasulfuroon µg/l 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 477 2500
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 november 2012 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1