TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Edivere küla veevärk
Aadressid
  • Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
5 proovivõttu
7 detsember 2017 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 8.5 50
7 detsember 2017 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 23.5 200
1 august 2017 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 5.3 50
1 august 2017 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 151 200
31 mai 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Baarium mg/l 0.04
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <20 200
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <20 50
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.011
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l <22
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.119
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l 580
14 veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.119 0.10