TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Palupera küla ühisveevärk
Aadressid
  • Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 347 2500
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 november 2019 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
11 detsember 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11 detsember 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 371 2500
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.7
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 143 ebaloomulike muutusteta
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2018 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 505 2500
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 15 50
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 november 2017 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 34 200
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 413 2500
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 juuni 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 6.7 200
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.3 250
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l <1 250
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2015 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.16 0.50
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
13 november 2014 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 612 2500
21 november 2013 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 25 50
13 november 2013 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 121 50
13 november 2013 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2013 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2013 Palupera Põhikool Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0