TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pähkli ürgtareke
Aadressid
  • Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tahe OÜ
Aadress
Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Telefon
+372 5150319
Veebiaadress
E-post
kasitoomaja@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
2 proovivõttu
12 november 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 838 2500
12 november 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
12 november 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 november 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond pH pH ühik 7.20 6.5 kuni 9.5
12 november 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
10 august 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 august 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 august 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta