TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pähkli ürgtareke
Aadressid
  • Pähkli, Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tahe OÜ
Aadress
Pähkli, 92322 Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Telefon
+372 5150319
Veebiaadress
E-post
kasitoomaja@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
2 proovivõttu
12. november 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
pH pH ühik 7.20 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 838 2500
10. august 2018 Pähkli ürgtareke Sarve küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0