TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Arula külalistemaja veevärk
Aadressid
  • Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Arula Maja OÜ
Aadress
Mäe talu, Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Telefon
5168655
Veebiaadress
E-post
anneliveski@hotmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
9 proovivõttu
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l <20 200
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 468 2500
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
13 märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
13 juuni 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
13 juuni 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
13 juuni 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
13 juuni 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
13 juuni 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU 1.1
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 334 2500
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l 34 200
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l 90 200
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 409 2500
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU 1.8
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l 63 200
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 496 2500
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Nikkel µg/l <0.3 20
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Seleen µg/l <1.0 10
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Vask mg/l <0.01 2.0
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Arseen µg/l 6.3 10
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Antimon µg/l <0.3 5.0
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Plii µg/l <0.1 10
18 märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Kroom µg/l 0.2 50
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 467 2500
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Sulfaat mg/l 2.0 250
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Kloriid mg/l 2.9 250
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Nitraat mg/l <1 50
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l 14 50
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Fluoriid mg/l 0.4 1.5
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Naatrium mg/l 128 200
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l 27 200
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Alumiinium µg/l <40 200
5 märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Boor mg/l <0.1 1.0
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l 38 200
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 500 2500
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 september 2012 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l 27 200
19 september 2012 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50