TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Annimatsi kämpingu veevärk
Aadressid
  • Ala-Annimatsi, Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Annimatsi OÜ
Aadress
Annimatsi, 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Telefon
+372 7671642
Veebiaadress
E-post
annimatsi.camp@mail.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
21. mai 2020 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. oktoober 2019 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l 41 50
26. september 2019 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 300 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Naatrium mg/l 4.7 200
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 455 2500
Sulfaat mg/l <1 250
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 66 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
17. september 2019 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 464 2500
Mangaan µg/l 240 50
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
17. september 2019 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.5 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
19. september 2018 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 456 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 1190 200
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Hägusus (NTU) NTU 14
Mangaan µg/l 172 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18. juuni 2018 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 742 50
Naatrium mg/l 4.7 200
Sulfaat mg/l 1.6 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 468 2500
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
18. oktoober 2017 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. september 2017 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 483 2500
Ammoonium mg/l 0.26 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 4 0
Mangaan µg/l 46 50
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
16. august 2017 Annimatsi kämpingu köök 67301 Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 62 50
Raud µg/l <20 200
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0