TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Nõgiaru küla ühisveevärk
Aadressid
  • Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 21 50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 35 250
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 33 250
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 11 200
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 785 2500
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.1 10
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Arseen µg/l <0.1 10
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.005 2.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Tolueen ug/l <0.2
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 10 50
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 mai 2019 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 10.0
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 763 2500
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 mai 2018 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 12 50
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 646 2500
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 mai 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 märts 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 märts 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22 märts 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 märts 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
16 märts 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 märts 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 märts 2017 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 20 0
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 750 2500
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 72 200
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 25 50
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 veebruar 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 119 200
1 veebruar 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 410 200
1 veebruar 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 veebruar 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 veebruar 2016 Nõgiaru lasteaia köök Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0