TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Luke küla ühisveevärk
Aadressid
  • Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18 oktoober 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 35 200
18 oktoober 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
18 oktoober 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 4.9 200
18 oktoober 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.3 5.0
18 oktoober 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l <1 250
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 18 ebaloomulike muutusteta
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.4
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 22 50
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 23 200
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 486 2500
9 mai 2018 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 446 2500
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 38 50
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
28 detsember 2017 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
16 märts 2017 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 märts 2017 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 märts 2017 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 20 200
16 märts 2017 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 mai 2016 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 23 50
24 mai 2016 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 64 50
24 mai 2016 Pumbamaja, peale rauaeralduse seadet Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 21 200
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.38 0.50
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 490 2500
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 366 200
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 120 50
4 mai 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 veebruar 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 597 200
1 veebruar 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 veebruar 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 veebruar 2016 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2015 Luke lasteaia köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 28 200
25 mai 2015 Luke raamatukogu Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200