TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Hõbekala Külaliste maja
Aadressid
  • Tahkuna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Ristnaotsa OÜ
Aadress
Luite talu, 92228 Hirmuste küla, Hiiu vald, Hiiu maakond
Telefon
+372 56674008
Veebiaadress
E-post
info@hobekala.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
3 proovivõttu
3 juuli 2019 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.5
3 juuli 2019 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 404 2500
3 juuli 2019 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 juuli 2019 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond pH pH ühik 7.58 6.5 kuni 9.5
3 juuli 2019 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Värvus (pallides) pall 11.5
3 juuli 2019 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2019 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2019 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 12 100
12 juuli 2017 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Ammoonium mg/l 0.02 0.50
12 juuli 2017 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 427 2500
12 juuli 2017 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
12 juuli 2017 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 juuli 2017 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond pH pH ühik 7.44 6.5 kuni 9.5
12 juuli 2017 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Raud µg/l 25 200
12 juuli 2017 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
12 juuli 2017 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 juuli 2017 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 204
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Sulfaat mg/l 9.7 250
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Raud µg/l 1700 200
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 3.4
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 4 5.0
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Nitrit mg/l 0.011 0.5
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Nitraat mg/l <0.1 50
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Naatrium mg/l 18 200
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Mangaan µg/l 55 50
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Magneesium mg/l 5
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Kloriid mg/l 17 250
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Kaltsium mg/l 59
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Kaalium mg/l 1.9
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Fluoriid mg/l 0.83 1.5
6 oktoober 2016 Kontrollkraan köögiblokis Kalana küla, Hiiu vald, Hiiu maakond Ammoonium mg/l 0.18 0.50