TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Roosi Turismitalu
Aadressid
  • Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Roosi Turismitalu
Aadress
Roosi, 91104 Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Telefon
+372 5182718
Veebiaadress
www.roositurismitalu.ee
E-post
roositurismitalu@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
6 proovivõttu
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 37
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Hägusus (NTU) NTU 4.5
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Raud µg/l 630 200
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Ammoonium mg/l 0.34 0.50
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Elektrijuhtivus μS/cm 268 2500
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond DEET µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
26 juuni 2019 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 22
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 3.8 5.0
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Elektrijuhtivus μS/cm 313 2500
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Sulfaat mg/l 4 250
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Naatrium mg/l 28.2 200
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Fluoriid mg/l 0.46 1.5
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kloriid mg/l 23 250
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Raud µg/l 340 200
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Nitraat mg/l <0.45 50
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 mai 2018 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Boor mg/l 0.21 1.0
19 september 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
19 september 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Elektrijuhtivus μS/cm 297 2500
19 september 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Ammoonium mg/l 0.5 0.50
19 september 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
19 september 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
19 september 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
19 september 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 39
2 august 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 august 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 august 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 august 2017 Roosi Turismitalu köök Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Mangaan µg/l 31 50