TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Porkuni küla Käbikuivati puurkaevu veevärk
Aadressid
  • Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tamsalu Vesi AS
Aadress
Tehnika 2, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3230333
Veebiaadress
E-post
tamsaluvesi@tamsaluvesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20 november 2018 Porkuni küla Käbikuivati puurkaevu pumpla Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
20 november 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 220 ebaloomulike muutusteta
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.18 6.5 kuni 9.5
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l 18 200
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 125.7 200
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.4 10
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.2 10
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
28 august 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.014 2.0
14 juuni 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 100 ebaloomulike muutusteta
14 juuni 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 aprill 2018 Porkuni küla Käbikuivati puurkaevu pumpla Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 aprill 2018 Porkuni küla Käbikuivati puurkaevu pumpla Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
19 aprill 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 36 0
19 aprill 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
15 märts 2018 Porkuni küla Käbikuivati puurkaevu pumpla Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 297 ebaloomulike muutusteta
15 märts 2018 Porkuni küla Käbikuivati puurkaevu pumpla Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 märts 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 212 ebaloomulike muutusteta
15 märts 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 11 0
15 veebruar 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 283 ebaloomulike muutusteta
15 veebruar 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2018 Käbikuivati p/k veevärk Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0