TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sillaotsa II elektri- ja veeühistu veevärk
Aadressid
  • Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Sillaotsa II elektri- ja veeühistu
Aadress
Silla põik 1, 74222 Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Telefon
+372 5040788
Veebiaadress
E-post
sigrit.tammjarv@arkaadia.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
7 proovivõttu
29. juuni 2020 Rebala küla elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
29. juuni 2020 Rebala küla elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 24.5 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 62 200
Ammoonium mg/l 0.42 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 1376 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
19. detsember 2018 Rebala küla elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19. detsember 2018 Rebala küla elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <4.0 200
Fluoriid mg/l 0.35 1.5
Mangaan µg/l 45.3 50
Vask mg/l 0.018 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
Boor mg/l 0.09 1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitraat mg/l 0.79 50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 46 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
Ammoonium mg/l 0.3 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 362 250
Elektrijuhtivus μS/cm 1313 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l 0.4 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l 3.5 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Naatrium mg/l 99.0 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
19. detsember 2018 Rebala küla elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
05. aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 1324 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 47 50
Raud µg/l 37 200
Ammoonium mg/l 0.6 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2