TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sillaotsa II elektri- ja veeühistu veevärk
Aadressid
  • Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Sillaotsa II elektri- ja veeühistu
Aadress
Silla põik 1, 74222 Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Telefon
+372 5040788
Veebiaadress
E-post
sigrit.tammjarv@arkaadia.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
5 proovivõttu
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Vask mg/l 0.018 2.0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Mangaan µg/l 45.3 50
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.35 1.5
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <4.0 200
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Naatrium mg/l 99.0 200
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Seleen µg/l 3.5 10
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Antimon µg/l 0.4 5.0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Sulfaat mg/l <3 250
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1313 2500
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Kloriid mg/l 362 250
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.3 0.50
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Raud µg/l 46 200
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Nitraat mg/l 0.79 50
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Boor mg/l 0.09 1.0
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
19 detsember 2018 Elamu Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Mangaan µg/l 47 50
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1324 2500
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.6 0.50
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Raud µg/l 37 200
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
5 aprill 2017 Pumbamaja Piiri tee 3, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5