TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pühajärve Puhkekodu veevärk
Aadressid
  • Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Pühajärve Puhkekodu AS
Aadress
Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond
Telefon
+372 7665500
Veebiaadress
E-post
pjpk@pjpk.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l 52 200
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU 1.7
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 350 2500
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
30 september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 433 2500
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l <20 200
20 september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l <20 200
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Seleen µg/l <1.0 10
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Nikkel µg/l <1.0 20
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Kroom µg/l <0.2 50
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Plii µg/l 0.4 10
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Arseen µg/l 0.1 10
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
28 september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Vask mg/l 0.014 2.0
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Boor mg/l 0.1 1.0
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Fluoriid mg/l 0.3 1.5
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Naatrium mg/l 118 200
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Nitraat mg/l 1.2 50
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Alumiinium µg/l <10 200
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Kloriid mg/l 1.2 250
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Sulfaat mg/l <1 250
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Tsüaniid µg/l <3 50
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
6 oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 390 2500
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU <1
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l <20 200
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Üldkaredus (mmol) mmol/l <0.1
27 jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
9 märts 2015 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
9 märts 2015 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Nitraat mg/l 1.2 50
9 märts 2015 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2015 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2015 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Raud µg/l 108 200
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Hägusus (NTU) NTU 1.5
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Üldkaredus (mmol) mmol/l <0.1
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Elektrijuhtivus μS/cm 387 2500
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 november 2014 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
18 september 2014 Ujula leti kraan 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Mangaan µg/l <10 50
18 september 2014 Ujula leti kraan 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond Alumiinium µg/l <10 200