TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Haraka Kodu SA veevärk
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Haraka Kodu
Aadress
Haraka tee lõik 1, 75519 Maidla küla, Saue vald, Harju maakond
Telefon
+372 55 22 631
Veebiaadress
http://www.harakakodu.ee/et/kontakt
E-post
harakakodu.sa@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1 proovivõtt
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Raud µg/l 79 200
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.2 0.50
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 459 2500
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 20 250
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Naatrium mg/l 43.6 200
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
24 märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav