TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Männiliiva Puhkemajad
Aadressid
  • Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
RL Eriteenused OÜ
Aadress
Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, 92347 Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Telefon
+372 5139865
Veebiaadress
E-post
info@manniliiva.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
4 proovivõttu
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Värvus (pallides) pall 9.3
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Raud µg/l 118 200
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond pH pH ühik 7.05 6.5 kuni 9.5
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Nitraat mg/l 0.38 50
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Mangaan µg/l 48 50
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kloriid mg/l 34 250
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.5
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 616 2500
19 detsember 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Ammoonium mg/l 0.30 0.50
19 juuni 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1595 2500
19 juuni 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Mangaan µg/l 42 50
19 juuni 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
19 juuni 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2018 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 32 ebaloomulike muutusteta
24 august 2017 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Mangaan µg/l 448 50
24 august 2017 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Raud µg/l 594 200
1 november 2016 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Mangaan µg/l 603 50
1 november 2016 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kloriid mg/l 10 250
1 november 2016 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
1 november 2016 Männiliiva Puhkemaja Sääre küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Nitraat mg/l <0.45 50