TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Nõo aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
54 proovivõttu (lehekülg 1/6)
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 503 2500
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 september 2020 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 58 200
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.1 1.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 537 2500
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 5.0 200
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.6 250
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 2.6 250
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Plii µg/l <0.1 10
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Arseen µg/l 4.5 10
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.001 2.0
5 mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Tolueen ug/l <0.2
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 427 2500
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 340 2500
19 november 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 juuni 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
4 juuni 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 juuni 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 juuni 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 404 2500
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 5.0 200
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 2.0 50
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.8 250
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 3.1 250
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Raud µg/l 28 200
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.1 10
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Arseen µg/l 3.4 10
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
29 mai 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.004 2.0
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 märts 2019 Nõo Reaalgümnaasium Hariduse tn 1-3, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500