TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Reiumaa motell
Aadressid
  • Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Reiumaa OÜ
Aadress
Reimaa Motell, 86508 Reiu küla, Tahkuranna vald, Pärnu maakond
Telefon
+372 5204448
Veebiaadress
E-post
reiumaa@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
9 proovivõttu
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Arseen µg/l 0.1 10
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 623 2500
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Nitraat mg/l 0.45 50
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11 juuni 2019 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
6 september 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Alumiinium µg/l <10 200
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 641 2500
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 244 ebaloomulike muutusteta
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2018 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 33 200
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.88 5.0
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l <0.02 0.50
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kloriid mg/l 46 250
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 1.1 1.5
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 583 2500
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Sulfaat mg/l 5 250
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Mangaan µg/l 6 50
19 juuni 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Naatrium mg/l 65.1 200
11 mai 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 mai 2017 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2015 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 november 2015 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2014 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.36 0.50
17 november 2014 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2014 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 720 2500
17 november 2014 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2014 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
17 november 2014 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhn (pallides) pall 1
17 november 2014 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Maitse (pallides) pall 1
17 november 2014 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
17 november 2014 Reiumaa motell Reiu kooli tee, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 2.7