TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rannu küla veevärk
Aadressid
  • Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Aseri Kommunaal
Aadress
Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3351223
Veebiaadress
E-post
kommunaal@aserivv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
33 proovivõttu (lehekülg 1/4)
09. aprill 2020 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.78
Elektrijuhtivus μS/cm 1077 2500
15. oktoober 2019 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.9
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU 1.03
Elektrijuhtivus μS/cm 1094 2500
pH pH ühik 7.41 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23. aprill 2019 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.3
pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU 0.88
Elektrijuhtivus μS/cm 1095 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
06. detsember 2018 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
25. september 2018 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Vask mg/l 0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.16 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.5 10
Kroom µg/l <0.2 50
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l 10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 107.3 200
Seleen µg/l 1.3 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Sulfaat mg/l 4.8 250
Raud µg/l 165.7 200
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.34 5.0
Mangaan µg/l 106 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 227 250
Hägusus (NTU) NTU 1.15
Elektrijuhtivus μS/cm 1103 2500
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Nitraat mg/l <1 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 24.8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 165 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
DEET µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
05. juuni 2018 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 148 50
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 393 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 22.4
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 3
Elektrijuhtivus μS/cm 1080 2500
Ammoonium mg/l 0.26 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
01. juuni 2017 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.5
Raud µg/l 152.7 200
pH pH ühik 7.57 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 38.9 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU 0.84
Elektrijuhtivus μS/cm 1085 2500
Ammoonium mg/l 0.29 0.50
25. aprill 2017 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 52.7 50
12. mai 2016 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 116.7 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.8
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 1081 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <30 50
pH pH ühik 7.61 6.5 kuni 9.5
17. veebruar 2016 Vahtra 7-3 Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Mangaan µg/l 36.7 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0