TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pidula Forelli Puhkeküla
Aadressid
  • Kallaste küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saarepuhkus OÜ
Aadress
Juhan Smuuli 35-18, 93811 Kuressaare linn
Telefon
+372 56213743
Veebiaadress
E-post
ove.tamme@saarepuhkus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
2 proovivõttu
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Naatrium mg/l 37.7 200
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Mangaan µg/l 54 50
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Sulfaat mg/l 44 250
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 698 2500
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 0.14 1.5
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Kloriid mg/l 14 250
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.03 0.50
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.96 5.0
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Raud µg/l 1220 200
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 5.0
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Boor mg/l 0.10 1.0
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 36
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0