TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mälgi küla ühisveevärk
Aadressid
  • Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
6 proovivõttu
25 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 44 50
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 29 250
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 5.3 200
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 711 2500
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
18 oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 57 50
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 656 2500
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 45 50
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 8.6
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 42 50
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 664 2500
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 8.1
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
29 mai 2017 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 53 50
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 715 2500
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 august 2016 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1