TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Altja Kõrtsi veevärk
Aadressid
  • Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Virumaa Muuseumid
Aadress
Tallinna 3, 44306 Rakvere linn
Telefon
+372 3225500
Veebiaadress
E-post
info@svm.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
18 juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.38 0.50
18 juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 348 2500
18 juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
18 juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.78 6.5 kuni 9.5
18 juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.2
18 juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.36 0.50
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.03
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 343 2500
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
23 august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.12 1.0
5 oktoober 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
25 juuli 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 524 200
13 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
13 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
1 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 756 200
1 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 7 0
1 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 7 0
1 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 110 ebaloomulike muutusteta
1 juuni 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.38 0.50
30 august 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.38 0.50
30 august 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 2.16
30 august 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 17.8
30 august 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 august 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 92 ebaloomulike muutusteta
30 august 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
30 august 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
6 juuni 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 305 2500
6 juuni 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
6 juuni 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 28
6 juuni 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 5.2
6 juuni 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
6 juuni 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
6 juuni 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.81 0.50