TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aseri aleviku veevärk
Aadressid
  • Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Aseri Kommunaal
Aadress
Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3351223
Veebiaadress
E-post
kommunaal@aserivv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
93 proovivõttu (lehekülg 1/10)
09. veebruar 2021 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 57 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.6
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 708 2500
15. detsember 2020 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. november 2020 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 5
Hägusus (NTU) NTU 0.59
Elektrijuhtivus μS/cm 757 2500
28. juuli 2020 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9
Sulfaat mg/l <2.8 250
Raud µg/l 59.2 200
pH pH ühik 7.63 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.26 5.0
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l <30 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Kloriid mg/l 81.9 250
Hägusus (NTU) NTU 1.01
Fluoriid mg/l 0.58 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 648 2500
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28. juuli 2020 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
28. juuli 2020 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 50.4 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Alumiinium µg/l <5 200
Boor mg/l 0.1 1.0
09. juuni 2020 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.7
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 0.87
Elektrijuhtivus μS/cm 626 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20. veebruar 2020 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.6
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 1.89
Elektrijuhtivus μS/cm 615 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 81 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19. november 2019 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
22. oktoober 2019 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 47 ebaloomulike muutusteta