TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kotka Noortelaagri veevärk
Aadressid
  • Kose, Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tallinna Skautide Rühm Tiigrid
Aadress
K. Kärberi tn 27-91, 13918 Tallinn
Telefon
+372 6355553
Veebiaadress
E-post
galina_j@yahoo.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
7 proovivõttu
26 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.45 0.50
26 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Raud µg/l 180 200
26 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
26 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
14 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
14 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 187.2 2500
14 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.2
14 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
14 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
14 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15
14 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 83 ebaloomulike muutusteta
14 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2018 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 juuli 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Raud µg/l 195 200
20 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.089 0.10
20 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Ra-228 mBq/l 0.121
20 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Ra-226 mBq/l 0.137
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Naatrium mg/l 15.8 200
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Mangaan µg/l 46 50
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 18
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 2.9
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Raud µg/l 325 200
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.41 0.50
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 211 2500
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Sulfaat mg/l <3 250
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
19 juuni 2017 Kotka noortelaagri söökla kraan Kotka küla, Kuusalu vald, Harju maakond Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav