TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Õnnela külalistemaja veevärk
Aadressid
  • Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vaksali Trahter OÜ
Aadress
Ambla mnt 3,, 45106 Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 56506858
Veebiaadress
E-post
vaksalitrahter@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
15. juuni 2021 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16.9
pH pH ühik 7.08 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
25. juuni 2020 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 20
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.89
pH pH ühik 7.14 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 582 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22. oktoober 2019 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. juuli 2019 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
14. juuni 2018 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14. juuni 2018 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l 1.6 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.005 2.0
20. juuni 2017 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
Fluoriid mg/l 0.24 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l <5 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l 3.2 50
Nitrit mg/l 0.008 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.7 5.0
pH pH ühik 7.08 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 36 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 17.6
20. juuni 2017 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Naatrium mg/l 5.7 200
25. mai 2017 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <100 200
27. september 2016 Õnnela külalistemaja köök Ohepalu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <100 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0