TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Meremõisa küla veevärk
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aiandusühistu Tornimäe Eva
Aadress
Tornimäe,, 76701 Meremõisa küla, Keila vald, Harju maakond
Telefon
Veebiaadress
E-post
tornieva@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
2 proovivõttu
8 juuni 2016 EVA Ringtee 29 Raud µg/l 54 200
8 juuni 2016 EVA Ringtee 29 Mangaan µg/l 77 50
8 juuni 2016 EVA Ringtee 29 Hägusus (NTU) NTU <1.0
8 juuni 2016 EVA Ringtee 29 Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 130 ebaloomulike muutusteta
8 juuni 2016 EVA Ringtee 29 Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2016 EVA Ringtee 29 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0