TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Valkla Ranna veevärk
Aadressid
  • Metsakuru, Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Valkla LKD OÜ
Aadress
Rannaliiva, 74630 Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Telefon
Veebiaadress
E-post
valklapuhkekeskus@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18. detsember 2019 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
DEET µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
06. august 2019 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 810 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.72 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
06. august 2019 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
23. juuli 2018 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Naatrium mg/l 61.3 200
Mangaan µg/l <5 50
Sulfaat mg/l 3 250
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 981 2500
Kloriid mg/l 250 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitraat mg/l 1.4 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
23. juuli 2018 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12. oktoober 2017 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <5 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 19 200
15. märts 2017 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 32
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 3.3
Raud µg/l 920 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Ammoonium mg/l 0.74 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 762 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Mangaan µg/l 77 50
Naatrium mg/l 58.2 200
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
28. juuni 2016 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 19
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 4.9
Ammoonium mg/l 0.9 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 788 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
28. juuni 2016 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
01. mai 2016 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 819 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 31
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 6.0
Ammoonium mg/l 0.91 0.50