TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laagrikeskus Talu veevärk
Aadressid
  • Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA EELK Laagrikeskus Talu
Aadress
Mihkli tee 6, 76414 Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Telefon
+372 5091912
Veebiaadress
E-post
talu@eelk.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
9 proovivõttu
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Raud µg/l 19 200
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.03 0.10
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Ra-228 mBq/l 0.036
19 november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Ra-226 mBq/l 0.040
7 juuni 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 55.5 200
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 4 250
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Raud µg/l 13 200
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.24 0.50
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 51.3 200
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <10 200
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Boor mg/l 0.63 1.0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Raud µg/l 34 200
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.25 0.50
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 33 250
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.71 1.5
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 4 250
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.2 10
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Plii µg/l 0.2 10
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.4 50
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
25 mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Vask mg/l <0.01 2.0
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.28 0.50
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 5 250
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Mangaan µg/l 24 50
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 50.6 200
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Väävelvesinik mg/l 0.057
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.76 1.5
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 34 250
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 457 2500
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 5.7
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Raud µg/l 390 200
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
17 märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.003 0.5