TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Nõmmeveski Puhkemaja
Aadressid
  • Kiviku, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Rando Nooska
Aadress
Väikevälja t., 74815 Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Telefon
+372 6078235
Veebiaadress
E-post
nommeveski@turismiweb.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Alumiinium µg/l 6.4 200
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.6 1.5
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Vask mg/l 0.002 2.0
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Boor mg/l 0.08 1.0
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kloriid mg/l <3 250
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond 2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond DEET µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
1 august 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Naatrium mg/l 4.7 200
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Mangaan µg/l 489 50
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Sulfaat mg/l <3 250
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Raud µg/l 210 200
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.17 0.50
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 353 2500
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 47 ebaloomulike muutusteta
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Fluorene μg/l 480
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 207.5
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Karbonaat <0.6
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitraat mg/l 2.5 50
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Läbipaistvus kraadi >30
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Lõhn (pallides) pall 1
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Värvus (kraadides) kraadi 5
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 311 2500
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Mangaan µg/l <20 50
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Vaba CO2 mg/l 17.6
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kuivjääk mg/l 225.5
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Sulfaat mg/l <3.3 250
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kloriid mg/l 6.7 250
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Raud µg/l 180 200
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Magneesium mg/l 11.8
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kaltsium mg/l 38.7
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kaalium mg/l 3.7
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Naatrium mg/l 2.3 200
10 detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.07 0.50
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 10.0 250
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitraat mg/l 3.9 50
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Karbonaat <6.0
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 189.1
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Mangaan µg/l <20 50
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 295 2500
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Värvus (kraadides) kraadi 5
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Lõhn (pallides) pall 1
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Raud µg/l 200 200
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Magneesium mg/l 6.9
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kaltsium mg/l 52.7
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kaalium mg/l 2.5
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Naatrium mg/l 1.8 200
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.07 0.50
22 september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kloriid mg/l 3.5 250
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitrit mg/l 0.009 0.5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 430 2500
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Lõhn (pallides) pall 1
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.8 5.0
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Värvus (kraadides) kraadi 5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.92
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Raud µg/l 280 200
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 25 250
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.21 0.50
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.42 1.5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kloriid mg/l 10.1 250
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Mangaan µg/l 42 50
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Naatrium mg/l 3.6 200
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.4 50
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 3.7
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.42 1.5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.21 0.50
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kaalium mg/l 4
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kaltsium mg/l 48.5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Kloriid mg/l 10.3 250
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Magneesium mg/l 6.1
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Mangaan µg/l 42 50
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Naatrium mg/l 3.6 200
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.4 50
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Nitrit mg/l 0.009 0.5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 430 2500
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Lõhn (pallides) pall 1
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.8 5.0
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Värvus (kraadides) kraadi 5
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.92
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Raud µg/l 280 200
26 august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 25 250