TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tee motelli veevärk
Aadressid
  • Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Artur OÜ
Aadress
Rõmeda küla 45202, 45202 Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 6351572
Veebiaadress
E-post
gajane87@mail.ru
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
9 proovivõttu
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 276 2500
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.12 1.0
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
4 september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
24 august 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 338 2500
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1 10
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1 20
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.2 10
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18 juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.001 2.0
7 juuni 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 11 0
7 juuni 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
7 juuni 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
7 juuni 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 471 200
19 detsember 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 500 ebaloomulike muutusteta
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 322 2500
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.09 0.50
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <8 200
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 11.9 50
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 7.7 250
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l <10 250
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.40 1.5
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 4.0 200
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 89 200
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.80 6.5 kuni 9.5
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.01 5.0
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l 0.005 0.5
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l <0.05 50
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 oktoober 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 490 ebaloomulike muutusteta