TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tee motelli veevärk
Aadressid
  • Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Artur OÜ
Aadress
Rõmeda küla 45202, 45202 Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 6351572
Veebiaadress
E-post
gajane87@mail.ru
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. september 2020 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.8
pH pH ühik 8.11 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Elektrijuhtivus μS/cm 278 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24. september 2019 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Elektrijuhtivus μS/cm 365 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24. september 2019 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
04. september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 276 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
04. september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Boor mg/l 0.12 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
24. august 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l <100 200
18. juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 338 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
18. juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
07. juuni 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 11 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l 471 200
19. detsember 2016 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 500 ebaloomulike muutusteta