TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laulasmaa laager
Aadressid
  • Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tallinna Männiku Lasteaed
Aadress
Kraavi tn 4, Nõmme linnaosa, Tallinn
Telefon
658 5786
Veebiaadress
E-post
manniku@la.tln.edu.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
10 proovivõttu
04. juuli 2019 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 390 2500
Hägusus (NTU) NTU 3.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
04. juuli 2019 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 54 ebaloomulike muutusteta
05. juuli 2018 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Raud µg/l 175 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
18. juuni 2018 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 137 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 3.4
Raud µg/l 305 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.72 5.0
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 403 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 16 250
Mangaan µg/l 29 50
Naatrium mg/l 36.5 200
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
29. juuni 2017 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU 1.4
Raud µg/l 190 200
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 394 2500
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
29. juuni 2017 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29. juuni 2016 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
29. juuni 2016 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
Boor mg/l 0.25 1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 140 200
Nitrit mg/l 0.066 0.5
Kloriid mg/l 55 250
Fluoriid mg/l 0.73 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 402 2500
Arseen µg/l <0.2 10
Kroom µg/l <0.4 50
Naatrium mg/l 31.7 200
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Alumiinium µg/l <10 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 16 250
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Mangaan µg/l 30 50
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
Tsüaniid µg/l <3 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
16. juuni 2015 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 86 200
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 332 2500
pH pH ühik 8.4 6.5 kuni 9.5
16. juuni 2015 Laulasmaa laager Lohusaare tee 9, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0