TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jõuga küla veevärk
Aadressid
  • Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
29 mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 2
29 mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.02 0.50
29 mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
29 mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
29 mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 12
29 mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
29 mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
29 mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.1 0.50
17 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 621 2500
17 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
17 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
17 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
17 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
17 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.4
3 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
3 mai 2017 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l 12.6 250
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.5
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 613 2500
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l 0.004 0.5
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l 0.6 10
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l 0.3 5.0
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l 2.3 10
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l 10 20
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 95.2 200
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l 1 100
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l 30 200
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
9 veebruar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.77 1.0
21 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
21 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <0.02 50
21 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <20 200
12 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 195 200
12 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 37 50
12 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.32 0.50
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 73.8 250
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 52.3 50
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.61 1.5
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 8.28 6.5 kuni 9.5
11 jaanuar 2016 Jõuga küla pumbajaam Jõuga küla, Iisaku vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0