TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kakumetsa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.5
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
10 aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 593 2500
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 aprill 2017 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 aprill 2017 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 aprill 2017 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
24 aprill 2017 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
6 aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 537 2500
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
17 märts 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 märts 2016 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 32 50
9 märts 2016 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l 341 200
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.09 0.50
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 549 2500
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
18 märts 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
22 aprill 2014 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 622 2500