TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Käbala kämpingu veevärk
Aadressid
  • Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Valli Liivak KÄBALA TALU
Aadress
Simuna sjk., EE2311 Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
58439816
Veebiaadress
E-post
info@kebala.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
6 proovivõttu
10. juuni 2021 Käbala talu köök Käbala, Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
DEET µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l 43.5 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.3
Sulfaat mg/l 25 250
Raud µg/l 46 200
pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Mangaan µg/l <30 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 15.3 250
Elektrijuhtivus μS/cm 651 2500
26. august 2020 Käbala talu köök Käbala, Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 3 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 625 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
03. september 2019 Käbala talu köök Käbala, Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.31 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.3
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Elektrijuhtivus μS/cm 616 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30. august 2018 Käbala talu köök Käbala, Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.63 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
03. august 2017 Käbala talu köök Käbala, Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 615 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.35 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
04. august 2016 Käbala talu köök Käbala, Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1