TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Käbala kämpingu veevärk
Aadressid
  • Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Valli Liivak KÄBALA TALU
Aadress
Simuna sjk., EE2311 Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
58439816
Veebiaadress
E-post
info@kebala.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
3 proovivõttu
30 august 2018 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
30 august 2018 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
30 august 2018 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
30 august 2018 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 august 2018 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 august 2018 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.63 6.5 kuni 9.5
30 august 2018 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
30 august 2018 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 august 2018 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
3 august 2017 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 615 2500
3 august 2017 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.7
3 august 2017 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
3 august 2017 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.35 6.5 kuni 9.5
3 august 2017 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 august 2016 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.3
4 august 2016 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
4 august 2016 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 august 2016 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 august 2016 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 august 2016 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 august 2016 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
4 august 2016 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
4 august 2016 Käbala talu köök Nadalama küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1