TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kuusiku loodustalu veevärk
Aadressid
  • Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Rein Kuusik
Aadress
Kuusiku talu, 45205 Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 5153573
Veebiaadress
http://www.kuusikunaturefarm.ee/
E-post
kuusikufarm@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
7 proovivõttu
15 november 2018 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.1
15 november 2018 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
15 november 2018 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.11
15 november 2018 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2018 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2018 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2018 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
15 november 2018 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 377 2500
15 november 2018 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.49 6.5 kuni 9.5
26 september 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 september 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 september 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
26 september 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 422 2500
26 september 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 september 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
26 september 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.4
7 juuni 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 märts 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 märts 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 84 ebaloomulike muutusteta
1 märts 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 märts 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 4.1 250
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.3
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 21.5 250
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.57 6.5 kuni 9.5
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.57 5.0
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 11.2 50
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.14 1.5
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.02 2.0
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 4.5 200
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l 10 200
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <5 50
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.2 10
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 4.4 10
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
18 veebruar 2016 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
16 september 2015 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 september 2015 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 september 2015 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
16 september 2015 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 363 2500
16 september 2015 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
16 september 2015 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 13
16 september 2015 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
16 september 2015 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (pallides) pall 1
16 september 2015 Kuusiku loodustalu köök Ama küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.8