TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Luunja aleviku veevärk
Aadressid
  • Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l 23 200
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.6
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
10 aprill 2019 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 381 2500
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 391 2500
24 oktoober 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Üldkaredus (mmol) mmol/l <0.1
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 368 2500
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12 aprill 2018 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
24 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
24 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 365 2500
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
6 aprill 2017 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 370 2500
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 aprill 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
21 aprill 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 371 2500
18 märts 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
18 märts 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2015 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 mai 2014 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
19 mai 2014 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 mai 2014 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 mai 2014 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0