TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kivi Puhkemaja veevärk
Aadressid
  • Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aovere Stopp OÜ
Aadress
Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Telefon
+372 53492225
Veebiaadress
E-post
info@kivipuhkemajad.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
17 jaanuar 2019 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Arseen µg/l 14.2 10
10 jaanuar 2019 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Arseen µg/l 8.8 10
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 1610 200
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 5.0 250
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.7 250
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 3.7 200
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Vask mg/l <0.001 2.0
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Arseen µg/l 18.7 10
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.1 10
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
4 detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
26 aprill 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 276 200
26 aprill 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 180 ebaloomulike muutusteta
26 aprill 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
26 aprill 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 248 200
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 11
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.08 0.50
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 935 200
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 24 50
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 90 ebaloomulike muutusteta
15 november 2017 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2017 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 2.9
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 856 200
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.09 0.50
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 14
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Raud µg/l 1800 200
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 jaanuar 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0