TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Palmse mõisa veevärk
Aadressid
  • Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Virumaa Muuseumid
Aadress
Tallinna 3, 44306 Rakvere linn
Telefon
+372 3225500
Veebiaadress
E-post
info@svm.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
20 juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 5.1
20 juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.1
20 juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
20 juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 388 2500
20 juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.28 0.50
20 juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 374 2500
7 juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
7 juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.52 6.5 kuni 9.5
7 juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.27 0.50
7 juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
7 juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.9
15 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.35 6.5 kuni 9.5
15 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.73
15 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 378 2500
15 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.26 0.50
1 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.7
1 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
1 juuni 2017 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.27 0.50
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.65 1.5
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 8.0 250
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 177.4 200
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.63 5.0
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l <2.8 250
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.2 10
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 10.0 200
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.15 1.0
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.014
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.037
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 mBq/l <27
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 mBq/l 183
30 august 2016 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.037 0.10
28 juuli 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 148.9 200
28 juuli 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.2 0.50
28 juuli 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
28 juuli 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
6 juuni 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.52 0.50
6 juuni 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 330 2500
6 juuni 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
6 juuni 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 10
6 juuni 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.2
6 juuni 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
6 juuni 2016 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
6 juuni 2016 Restoran Peter Ludwig köök Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Restoran Peter Ludwig köök Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuni 2016 Restoran Peter Ludwig köök Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.55 0.50
6 juuni 2016 Restoran Peter Ludwig köök Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 339 2500
6 juuni 2016 Restoran Peter Ludwig köök Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.64 6.5 kuni 9.5
6 juuni 2016 Restoran Peter Ludwig köök Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 12
6 juuni 2016 Restoran Peter Ludwig köök Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 8.3
6 juuni 2016 Restoran Peter Ludwig köök Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
6 juuni 2016 Restoran Peter Ludwig köök Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0