TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
RMK Ojaäärse loodusmaja veevärk
Aadressid
  • Ojaäärse, Võsupere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
Aadress
Toompuiestee 24, 10149 Tallinn
Telefon
676 7500
Veebiaadress
E-post
rmk@rmk.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
9 proovivõttu
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.54
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.1
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.58 6.5 kuni 9.5
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.1
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.58 6.5 kuni 9.5
14 mai 2019 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.54
7 juuni 2018 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2018 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
7 juuni 2018 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
7 juuni 2018 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2018 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2018 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
7 juuni 2018 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
7 juuni 2018 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
7 juuni 2018 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
23 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 154 200
4 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.1 0.50
4 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 451 2500
4 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
4 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.54 6.5 kuni 9.5
4 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.4
4 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2017 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 224 200
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.8
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.41 6.5 kuni 9.5
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.48 1.5
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 387 200
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 15.3 250
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.92
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l 0.017 0.5
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 11.3 250
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.09 1.0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 7.8 200
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.2 10
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l 12 200
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.018 0.10
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.015
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 mBq/l <30
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.018
27 oktoober 2016 RMK Ojaäärse loodusmaja köök Võsupere küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 mBq/l 87