TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Metsajärve puhkemaja veevärk
Aadressid
  • Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Almansa Holding OÜ
Aadress
Oru tn 13, Rakvere linn
Telefon
+372 5088135
Veebiaadress
E-post
porkuni@rpmt.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26. august 2019 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26. august 2019 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (FAU) FAU <1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 502 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.45 6.5 kuni 9.5
08. mai 2019 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas <0.009 0.10
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.008
Ra-226 efektiivdoos mSv/a <0.003
08. mai 2019 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Bromoform μg/l <0.1
Simasiin µg/l <0.0027 0.1
Desetüül-atrasiin μg/l <0.0026 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.001
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.001
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Triklorometaan μg/l? <0.03
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Benseen µg/l <0.1 1.0
Seleen µg/l 0.22 10
Antimon µg/l <0.05 5.0
Alumiinium µg/l <20 200
28. august 2018 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 532 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28. august 2018 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29. august 2017 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l 32.2 50
Sulfaat mg/l 21 250
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15. august 2017 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (FAU) FAU <1
pH pH ühik 7.32 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
15. august 2017 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19. august 2016 Metsajärve puhkemaja Metsajärve, Lemmküla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta