TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi veevärk
Aadressid
  • Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Spordiklubi BC Karjamaa
Aadress
Rakvere tn 27, 41533 Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 5021527
Veebiaadress
E-post
karjamaaklubi@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
03. juuli 2019 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.44 0.50
Hägusus (NTU) NTU 2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
Värvus (kraadides) kraadi 10
Elektrijuhtivus μS/cm 361 2500
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
21. august 2018 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 200 200
17. juuli 2018 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 110 200
03. juuli 2018 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 420 200
Ammoonium mg/l 0.26 0.50
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Värvus (kraadides) kraadi 20
Hägusus (NTU) NTU 1
Elektrijuhtivus μS/cm 426 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. juuli 2017 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l 409 200
Hägusus (NTU) NTU 1.52
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 22.5
05. juuli 2017 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Värvus (kraadides) kraadi <1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 467 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15. august 2016 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 21
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l 440 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.07 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.57
08. juuni 2016 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 3
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Värvus (kraadides) kraadi 43
pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 416 2500
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
08. juuni 2016 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Naatrium mg/l 3.3 200
Raud µg/l 1014 200
Kloriid mg/l 2.69 250
Nitraat mg/l 0.18 50
Fluoriid mg/l 1.18 1.5
Sulfaat mg/l 0.29 250
Mangaan µg/l 61 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.57 5.0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0