TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Muuga Sadam
Aadressid
  • Maardu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tallinna sadam
Aadress
Sadama tn 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6318555
Veebiaadress
E-post
ts@ts.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
116 proovivõttu (lehekülg 1/12)
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Raud µg/l 25 200
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 699 2500
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
29 mai 2019 Muuga Sadam, mahuti Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
29 mai 2019 Muuga Sadam, mahuti Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
29 mai 2019 Muuga Sadam, mahuti Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
29 mai 2019 Muuga Sadam, mahuti Maardu linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
29 mai 2019 Muuga Sadam, mahuti Maardu linn Raud µg/l 26 200
29 mai 2019 Muuga Sadam, mahuti Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 734 2500
29 mai 2019 Muuga Sadam, mahuti Maardu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Raud µg/l 96 200
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Mangaan µg/l 6 50
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Kloriid mg/l 112 250
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU 1.4
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Raud µg/l 78 200
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 367 2500
29 mai 2019 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
23 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Alumiinium µg/l <4.0 200
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Fluoriid mg/l 0.18 1.5
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Mangaan µg/l 2.7 50
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Vask mg/l 0.002 2.0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Boor mg/l 0.20 1.0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Nitraat mg/l 2.6 50
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Raud µg/l 76 200
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Ammoonium mg/l 0.11 0.50
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Nitrit mg/l <0.010 0.5
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Kloriid mg/l 87 250
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 356 2500
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Sulfaat mg/l <3 250
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Arseen µg/l <0.1 10
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Antimon µg/l <0.1 5.0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Plii µg/l 0.1 10
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Kroom µg/l <0.2 50
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Nikkel µg/l <1.0 20
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Seleen µg/l <1.0 10
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Kaadmium µg/l <0.1 5.0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Naatrium mg/l 32.9 200
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Trihalometaanide summa µg/l <1 100
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Benseen µg/l <0.1 1.0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Tsüaniid µg/l <3 50
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Triallaat µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Malatioon µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Aldriin µg/l ei leitud 0.03
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Endriin µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam, Maardu linn Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 25 ebaloomulike muutusteta
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Raud µg/l 50 200
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Kloriid mg/l 179 250
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 773 2500
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Mangaan µg/l <5 50
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 194 ebaloomulike muutusteta
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Raud µg/l 64 200
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Kloriid mg/l 87 250
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 347 2500
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Mangaan µg/l <5 50
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Raud µg/l 59 200
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 0.96 5.0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Ammoonium mg/l 0.11 0.50
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 346 2500
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Sulfaat mg/l <3 250
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Mangaan µg/l <5 50
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Naatrium mg/l 33.6 200
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 30 ebaloomulike muutusteta
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Raud µg/l 17 200
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Kloriid mg/l 171 250
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 692 2500
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
16 märts 2018 Muuga Sadam,hüdrant nr. Maardu tee 57, Maardu linn Mangaan µg/l <5 50