TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tiigi puhkemaja
Aadressid
  • Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tiigi HRV OÜ
Aadress
Raja 1-1, 93818
Telefon
+372 5089685
Veebiaadress
E-post
veljo@meiemaa.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1 proovivõtt
18 september 2015 Tiigi puhkemaja köök Mändjala küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.07 0.50
18 september 2015 Tiigi puhkemaja köök Mändjala küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2015 Tiigi puhkemaja köök Mändjala küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1000 2500
18 september 2015 Tiigi puhkemaja köök Mändjala küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2015 Tiigi puhkemaja köök Mändjala küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
18 september 2015 Tiigi puhkemaja köök Mändjala küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 19.3
18 september 2015 Tiigi puhkemaja köök Mändjala küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
18 september 2015 Tiigi puhkemaja köök Mändjala küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
18 september 2015 Tiigi puhkemaja köök Mändjala küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 10