TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Nina Kordoni Külalistemaja veevärk
Aadressid
  • Nina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Peipsinina Puhkekeskus OÜ
Aadress
Tartu mnt 6, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7407000
Veebiaadress
E-post
info@ninakordon.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
7 proovivõttu
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Raud µg/l 22 200
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 367 2500
4 juuli 2019 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 september 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Raud µg/l 40 200
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Raud µg/l 1006 200
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.1 0.50
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 364 2500
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 10
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 juuli 2018 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 393 2500
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 juuli 2017 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 307 2500
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.3 1.5
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 98.5 200
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.2
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.3 5.0
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 3.0 250
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 1.8 250
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Raud µg/l 30 200
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
31 oktoober 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.1 1.0
30 mai 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 mai 2016 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2015 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 detsember 2015 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2015 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Raud µg/l 78 200
10 detsember 2015 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
10 detsember 2015 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 detsember 2015 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 detsember 2015 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
10 detsember 2015 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
10 detsember 2015 Külalistemaja köögist Nina küla, Alatskivi vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 427 2500