TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mellini puhkekeskus
Aadressid
  • Mellini, Leeli küla, Mulgi vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Valeri Jaaksoo
Aadress
Mellini, 69104 Leeli küla, Mulgi vald, Viljandi maakond
Telefon
5103938
Veebiaadress
E-post
info@mellini.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
13. august 2020 köögist Leeli küla, Karksi vald, Viljandi maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 549 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 113 50
Naatrium mg/l 3.2 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 5.6 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
12. detsember 2018 köögist Leeli küla, Karksi vald, Viljandi maakond
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.001
PAH-d summa μg/l <0.001 0.1
Pestitsiidide summa µg/l 0 0.50
Ammoonium mg/l 0.026 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 608 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON 0
maitseläve indeks TFN 0
Nitrit mg/l 0.012 0.5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC) mg/l 8.7 ilma ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 22 200
Fluoriid mg/l 0.16 1.5
Kloriid mg/l 2.6 250
Nitraat mg/l <0.1 50
Sulfaat mg/l 5.7 250
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 5.0
Arseen µg/l 0.48 10
Boor mg/l 0.025 1.0
Kaadmium µg/l <0.02 5.0
Kroom µg/l <0.5 50
Mangaan µg/l 500 50
Naatrium mg/l 30.5 200
Nikkel µg/l 3.2 20
Plii µg/l 0.14 10
Vask mg/l <1 2.0
Seleen µg/l <0.05 10
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0 10
Trihalometaanide summa µg/l <0 100
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.001
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.001
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
12. detsember 2018 köögist Leeli küla, Karksi vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19. detsember 2017 köögist Leeli küla, Karksi vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 24 50
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 554 2500
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5.7
29. november 2016 köögist Leeli küla, Karksi vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <20 50
Raud µg/l 23 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 4.1
25. aprill 2016 köögist Leeli küla, Karksi vald, Viljandi maakond
Mangaan µg/l 50 50
28. märts 2016 köögist Leeli küla, Karksi vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 61 200
Mangaan µg/l 117 50
28. märts 2016 köögist Leeli küla, Karksi vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 20 200
Mangaan µg/l 118 50
17. november 2015 köögist Leeli küla, Karksi vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 934 200
Mangaan µg/l 164 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2.3
Hägusus (NTU) NTU 5.7
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.05 0.50