TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
BLRT GRUPP AS (AS Elme) veevärk
Aadressid
  • Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Elme
Aadress
Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6102386
Veebiaadress
E-post
elme@bsr.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
141 proovivõttu (lehekülg 1/15)
29. märts 2021 AS Elme, hüdrant nr 12-1 Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l 110 50
12. märts 2021 AS Elme, mahuti nr 3-5 Kopli 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Elektrijuhtivus μS/cm 1644 2500
Mangaan µg/l 174 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 64 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 88 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
12. märts 2021 AS Elme, hüdrant nr 12-1 Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 1635 2500
Mangaan µg/l 71 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 42 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 85 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
12. märts 2021 AS Elme, mahuti nr 1-2 Kopli 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l 58 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Elektrijuhtivus μS/cm 811 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 31 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
18. detsember 2020 AS Elme, hüdrant nr 12-1 Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Raud µg/l 90 200
Mangaan µg/l 72 50
07. detsember 2020 AS Elme, söökla Kopli 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 63.5 200
Nitraat mg/l 2.0 50
Raud µg/l 11.3 200
Boor mg/l 0.096 1.0
Alumiinium µg/l <5.0 200
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Mangaan µg/l 13.6 50
Vask mg/l 0.002 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 136 250
Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
pH pH ühik 6.8 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 3 250
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l 0.4 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
07. detsember 2020 AS Elme, hüdrant nr 12-1 Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Raud µg/l 222 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 1542 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 130 50
07. detsember 2020 AS Elme, hüdrant nr 5 Kopli 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 501 2500
pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 18 50
28. september 2020 AS Elme, hüdrant nr 12-1 Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l 130 50
21. september 2020 AS Elme, hüdrant nr 12-1 Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l 140 50