TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Udumäe Puhketalu veevärk
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Udumäe Puhketalu OÜ
Aadress
Udumäe talu, Kirikuküla küla, Helme vald, Valga maakond
Telefon
+372 7671053
Veebiaadress
E-post
udumae@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
2 proovivõttu
14 juuni 2018 Udumäe Puhketalu Kirikuküla, Helme vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2018 Udumäe Puhketalu Kirikuküla, Helme vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 juuni 2015 Udumäe Puhketalu Kirikuküla, Helme vald, Valga maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 juuni 2015 Udumäe Puhketalu Kirikuküla, Helme vald, Valga maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0