TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tammistu lihatööstuse veevärk
Aadressid
  • Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Talika Meat OÜ
Aadress
Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond, 60531 Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7353227
Veebiaadress
www.talika.ee
E-post
talika@talika.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
5 proovivõttu
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 77 2500
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
7 november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 34 2500
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.5
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.13 0.50
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 94 50
19 mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 78 200
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 43 50
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 582 200
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 7.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 461 2500
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 26 250
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 5.0 250
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 4.2 200
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Vask mg/l <0.01 2.0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.4 10
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Plii µg/l <0.1 10
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.4 50
24 november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0