TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tammistu lihatööstuse veevärk
Aadressid
  • Juustu, Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Talika Meat OÜ
Aadress
Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond, 60531 Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7353227
Veebiaadress
www.talika.ee
E-post
talika@talika.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
7 proovivõttu
22. september 2020 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26. november 2019 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 33 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
07. november 2018 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 77 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
07. märts 2017 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 34 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
19. mai 2016 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 94 50
Raud µg/l 78 200
24. november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l 43 50
Raud µg/l 582 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 7.1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 461 2500
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Sulfaat mg/l 26 250
Kloriid mg/l 5.0 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 4.2 200
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
24. november 2015 Lihalõikuse tsehh Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Arseen µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.4 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0