TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tartumaa Tervisespordikeskuse veevärk
Aadressid
  • Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Tehvandi Spordikeskus
Aadress
Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond
Telefon
+372 7669500
Veebiaadress
E-post
tehvandi@tehvandi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
6 proovivõttu
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.2 10
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l 1.0 10
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
29 november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l <0.001 2.0
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 198 200
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 431 2500
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 november 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 292 200
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 143 200
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 1.1 250
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l <1 250
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 369 2500
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
24 oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
24 november 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 56 200
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 252 200
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 september 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0